ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ТА ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЙОГО МАЙНА НА ПРАВОНАСТУПНИКА

Authors

  • Наталія Кучаковська Факультету права та адміністрації Лодзького університету, місто Лодзь, Республіка Польща https://orcid.org/0000-0002-3542-0238

Keywords:

заклад освіти, припинення, реорганізація, приєднання, нерухоме майно, земельна ділянка, державна реєстрація, речові права, оперативне управління, постійне користування

Abstract

У статті на прикладі державного закладу освіти досліджено процес реорганізації юридичної особи шляхом приєднання її до іншої юридичної особи. Виділено чотири основні етапи процесу приєднання юридичної особи до правонаступника. Проведено аналіз чинного законодавства України, що регулює відносини реорганізації державного закладу освіти шляхом приєднання його до іншого державного закладу освіти. Визначено основні проблеми, що виникають в процесі приєднання державного закладу освіти до іншого державного закладу освіти. Запропоновано зміни та доповнення до чинного законодавства України з метою вирішення таких проблем. Запропоновано затвердити примірні форми передавального акту та акту приймання-передачі, а також вимоги щодо їх оформлення. Запропоновано скасувати норму закону, що передбачає обов’язковість нотаріального посвідчення довіреності на представництво інтересів органу управління державним закладом освіти щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, похідних від права власності. Розглянуто питання передачі правонаступнику в оперативне управління державного нерухомого майна, яке знаходилось в оперативному управлінні закладу освіти, який приєднався. Визначено основні проблеми переоформлення на правонаступника права на земельну ділянку комунальної власності, яка знаходилась у постійному користуванні державного закладу освіти, що приєднався, і на якій розміщені об’єкти державного нерухомого майна, переданого в оперативне управління правонаступника. Запропоновано розробити та затвердити механізм переходу права постійного користування земельною ділянкою комунальної власності до набувача права оперативного управління на об’єкт нерухомого майна державної власності, що розміщений на цій земельній ділянці.

References

Цивільний кодекс України. № 435-IV. (2022). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.

Про освіту (Закон України). № 2145-VIII. (2022). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Господарський кодекс України. № 436-IV. (2022). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text.

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (Закон України). № 755-IV. (2022). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text.

Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях (наказ Міністерства юстиції України). № 1000/5. (2022). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15#Text.

Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності (наказ Міністерства фінансів України). № 163. (2021). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0768-21#Text.

Про затвердження Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників (постанова Правління Національного банку України). № 189. (2022). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0845-08#Text.

Про затвердження Методики оцінки майна (постанова Кабінету Міністрів України). № 1891. (2019). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1891-2003-%D0%BF#Text.

Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності (постанова Кабінету Міністрів України). № 1482. (2022). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1482-98-%D0%BF#Text.

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (постанова Кабінету Міністрів України). № 1127. (2022). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF#Text.

Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (наказ Міністерства юстиції України). № 359/5. (2022). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0200-16#Text.

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (Закон України). № 1952-IV. (2022). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#Text.

Земельний кодекс України. № 2768-III. (2022). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності (Закон України). № 5245-VI. (2021). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5245-17#Text.

Про Кабінет Міністрів України (Закон України). № 794-VII. (2021). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text.

Published

2022-08-01

How to Cite

Кучаковська, Н. (2022). ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ТА ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЙОГО МАЙНА НА ПРАВОНАСТУПНИКА. International Science Journal of Jurisprudence & Philosophy, 1(2), 54–63. Retrieved from https://isg-journal.com/isjjp/article/view/66