ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ІСАО

Authors

  • Людмила Чулінда юридичний факультет, Національний авіаційний університет, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3771-4854
  • Наталія Бем Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій, Національний авіаційний університет, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3610-7948

Keywords:

цивільна авіація, стандарти та рекомендаційна практика ІСАО, міжнародне співробітництво, персональні дані авіапасажирів, електронний паспорт, безпека

Abstract

Стаття присвячена аналізу особливостей використання персональних даних у цивільній авіації відповідно до стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації ІСАО, яка приділяє особливу увагу безпеці та спрощенню оформлення документів, що містять персональні дані авіапасажирів, вантажів, а також авіаційній безпеці. Розвиток сучасних технологій сприяє тому, що більшість соціальної та економічної діяльності відбувається в Інтернеті, тому конфіденційність і захист персональних даних стають все більш важливими. Збирання, використання та передача особистої інформації третім сторонам без повідомлення чи згоди споживачів становить серйозну проблему безпеки, тому тема статті є актуальною. Автори зосереджують увагу на дослідженні діяльності держави у сфері використання авіаційного транспорту, що передбачає дотримання вимог, що пов’язані з оформленням проїзних документів, обміном інформацією та ідентифікацією мандрівників із високим ризиком, перевіркою людей і вантажу з метою безпеки, боротьбу з тероризмом та багато інших. Практично всі суб’єкти міжнародної цивільної авіації мають справу з обробкою величезного обсягу персональних даних пасажирів. У статті охарактеризовано положення першого міжнародного документа про права осіб на захист персональних даних: Конвенцію про захист осіб щодо автоматизованої обробки персональних даних, відому як «Конвенція 108», яка є юридично обов’язковим міжнародним документом, містить принципи, які держави мають імплементувати у своє внутрішнє законодавство, щоб гарантувати, що дані збираються та обробляються відповідно до процедур, передбачених законом, з конкретною метою, що вони зберігаються не довше, ніж це потрібно, і що особи мають право на доступ до своїх даних, їх виправлення чи видалення. Виходячи з проведеного аналізу, автори стверджують, що Програма ICAO Facilitation надає Договірним державам засоби максимального підвищення ефективності формальностей проходження кордону, а також досягнення та підтримання високого рівня безпеки та ефективної правоохоронної діяльності, а «Керівні основні принципи для розробки цифрових облікових даних для подорожей ІСАО Digital Travel Credential» мають важливе значення для успіху ініціатив цифрової ідентичності, оскільки цифрова копія інформації в електронному паспорті забезпечує необхідні облікові дані. У результаті проведеного дослідження особливостей використання персональних даних у цивільній авіації відповідно до стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації автори доходять висновку, що забезпечення надійності та своєчасності впровадження новітніх технологій, а також нових регуляторних актів у сфері захисту персональних даних має наслідком визнання і впровадження загальновизнаних цінностей, закріплених у міжнародних документах цивільної авіації універсального та регіонального значення. Зокрема, таке оновлення і розширення відбувається завдяки імплементації міжнародних та європейських стандартів цивільної авіації у правову систему України.

References

What contribution does transport make to the UN sustainable development goals? URL: https://unitingaviation.com/news/general-interest/what-contributions-does-air-transport-make-to-the-un-sustainable-development-goals/?fbclid=IwAR0ifCL-SIJl1bOv_mLdNSTe6McNQbYXlIWL xlUFOTxN1 XipsJrH2mRfslI.

Конвенція про Міжнародну цивільну авіацію 1944. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_038#Text.

Захист персональних даних і конфіденційності. URL: https://www.coe.int/en/web/portal/personal-data-protection-and-privacy

Aviation Data Privacy – Evolving Data Protection Legislation. URL: https://www.wcc-group.com/company/post/2022/01/13/aviation-data-privacy-the-growth-of-data-protection-legislation/

Григоров О.М. Міжнародно-правові стандарти кібербезпеки цивільної авіації. Актуальні проблеми держави і права. 2021. № 1. С.38-43.

Facilitation Programmes. URL:

https://www.icao.int/Security/FAL/Pages/default.aspx

ICAO Council endorses new Global Aviation Security Plan. 2017. URL: https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ICAO-Council-endorses-new-Global-Aviation-Security-Plan.aspx

IATA Travel Pass. URL: https://turmandry.com.ua/news-posts/iata-travel-pass-dlya-bezpechnix-aviapodorozhej.

Цілі сталого розвитку та Україна. 2019. URL: https://www.kmu.gov.ua/ diyalnist/cili-stalogo-rozvitku-ta-ukrayina

Digital vaccine proofs, air travellers with disabilities and assistance to aircraft accident victims and their families among range of latest priorities addressed in new ICAO standards. URL: https://www.icao.int/Newsroom/ Pages/RU/Digital-vaccine-proofs-and-air-travellers-with-disabilities-among-range-of-latest-priorities-addressed-in-ICAO-amendments.aspx

Чулінда Л.І. Цілі сталого розвитку: пріоритети цивільної авіації. Krakowskie Studia Małopolskie. 2022, nr 2 (34). С.113-133.

https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/34/ksm3407.pdf

Kirk Goodlet. Revisiting the need for standardisation in a contactless world. URL: https://www.internationalairportreview.com/article/178063/revisiting-need-standardisation-contactless-world/

Чулінда Л.І., Мялковська О.О. Рекомендації міжнародних організацій для відновлення діяльності цивільної авіації в період пандемії COVID-19. Юридичний науковий електронний журнал. Запорізький національний університет. 2022. № 5. С. 676-679.

ICAO, Council Aviation Recovery Task Force: Take-Off Guidance (4th Edition). URL: https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx

ICAO, Security and Facilitation, “The ICAO Master List and ICAO Health Master List” URL: https://www.icao.int/Security/FAL/PKD/Pages/icao-master-list.aspx

ICAO, “Guiding Core Principles for the Development of Digital Travel Credential (DTC),” version 4.4 (October 2020). URL: https://www.icao.int/Security/FAL/TRIP/PublishingImages/Pages/Publications/Guiding%20core%20principles%20for%20the%20development%20of%20a%20Digital%20Travel%20Credential%20%20%28DTC%29.PDF

The Importance of Data Privacy in the Aviation Industry. URL: https://www.panasonic.aero/blog-post/the-importance-of-data-privacy-in-the-aviation-industry/

Published

2022-08-01

How to Cite

Чулінда, Л., & Бем, Н. (2022). ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ІСАО. International Science Journal of Jurisprudence & Philosophy, 1(2), 64–73. Retrieved from https://isg-journal.com/isjjp/article/view/67