ЕКОЛОГО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТ І РЕГІОНІВ В УМОВАХ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Authors

  • Роман Кірін Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України» https://orcid.org/0000-0003-0089-4086
  • Олександр Трегуб Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України» https://orcid.org/0000-0003-0660-5783

Keywords:

сталий розвиток, повоєнне відновлення, постконфліктні міста і регіони, декарбонізація, екологічна безпека, економічна трансформація, мілітарна трансформація, промислові відходи, мінеральні відходи

Abstract

У статті розглядаються ключові еколого-правові проблеми сталого розвитку міст і регіонів в умовах повоєнного відновлення. Досліджено питання Європейського зеленого курсу та декарбонізації економіки як важелю впливу на сучасну еколого-правову систему України. Уточнено, що надро-енергетичні, електроенергетичні, господарсько-енергетичні, економіко-енергетичні відносини, а також відносини в сфері теплозабезпечення потребують першочергової уваги в рамках Європейського зеленого курсу та декарбонізації економіки. Охарактеризовано співпрацю України та ЄС в галузі забезпечення екологічної безпеки постконфліктних міст і регіонів. Аргументовано, що така співпраця передбачає передусім реалізацію екологічних положень Угоди про асоціацію з ЄС з урахуванням того, що планована діяльність, спрямована виключно на ліквідацію наслідків військових дій на території та в період їх проведення, не підлягає оцінці впливу на довкілля. Здійснено аналіз еколого-правових проблем сталого розвитку вугільних регіонів в умовах економічної трансформації. Обґрунтовано висновки щодо мілітарної трансформації техногенно-екологічної безпеки постконфліктних міст і регіонів. Конкретизовано, що найгострішою проблемою техногенно-екологічної безпеки постконфліктних територій є мілітаристське забруднення, на усунення якого необхідно спрямувати заходи військового, оперативного та гуманітарного розмінування. Проаналізовано еколого-правові проблеми сталого поводження з промисловими відходами в містах в умовах повоєнного відновлення. Розглянуто питання підвищення ефективності поводження з відходами видобутку, збагачення та переробки мінеральної сировини (мінеральними відходами). Запропоновано створення у складі спеціального фонду Державного бюджету України Державного фонду поводження з мінеральними відходами, що дозволить акумулювати ресурси безпосередньо для фінансування природоохоронних заходів у цій сфері.

References

Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Закон України № 435/96-ВР (1996) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435/96-вр#Text

Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, Закон України № 1430-IV (2004) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1430-15#Text

Меморандум між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі, Меморандум (2005) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_694#Text

Меморандум про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії, Меморандум (2016) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-16#Text

Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, Закон України № 2787-VI (2010) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2787-17#Text

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Угода (2015) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014-2018), Закон України № 1542-VIII (2016) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1542-19#Text

Про ратифікацію Паризької угоди, Закон України № 1469-VIII (2016) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1469-19#Text

Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань координації подолання наслідків зміни клімату в рамках ініціативи Європейської Комісії “Європейський зелений курс”, Постанова Кабінету Міністрів України № 33 (2020) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/33-2020-п#Text

Кірін, Р.С. (2021). Декарбонізація енергетики як важіль впливу на сучасну еколого-правову систему України. Екологічне законодавство України через призму його історичного розвитку (с. 62–66). Видавництво «Наукова Столиця».

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року, Закон України № 2697-VIII (2019) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text

Оцінка екологічної шкоди та пріоритети відновлення довкілля на сході України: резюме та основні висновки. (2017, 13 грудня). https://deis.menr.gov.ua/lib/?showarticle/ua/3

ОБСЄ. (2017). Оцінка екологічної шкоди та пріоритети відновлення довкілля на Сході України. ВАІТЕ.

Ustymenko, V., Tarasevych, O., Kirin, R., & Gradoboieva, Y. (2022). Economic and Legal Dimension of Ensuring Urban Environmental Security: World Experience and Conclusions for Ukraine. Economy of Ukraine, 2022 (6), 23–40. https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.06.023

Kirin, R. (2022). Safety law in post-conflict territories: current state, problems, sustainable development. Zhurfond. https://doi.org/10.35668/iepd_kirin_postconflicktmono_2022

Кірін, Р.С. (2020). Співпраця України та ЄС в галузі забезпечення екологічної безпеки на постконфліктних територіях. Актуальні економічні, фінансові та правові питання в умовах євроінтеграції та глобальної конкуренції (с. 14–16). Університет ДФС України.

Європейський Зелений Курс. (2021, 15 квітня). Представництво України при Європейському Союзі. https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/posolstvo/galuzeve-spivrobitnictvo/klimat-yevropejska-zelena-ugoda

Про схвалення Оновленого національно визначеного внеску України до Паризької угоди, Розпорядження Кабінету Міністрів України № 868-р (2021) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/868-2021-р#Text

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. (2021). Аналітичний огляд оновленого національно визначеного внеску України до Паризької угоди. https://mepr.gov.ua/files/docs/klimatychna_polityka/Аналітичний%20огляд%20НВВ%20липень%202021.pdf

Конференція у Вільнюсі сприятиме ширшому залученню міжнародних партнерів до реформ в Україні, — Прем’єр-міністр. (2021, 21 травня). Урядовий портал. https://www.kmu.gov.ua/news/konferenciya-u-vilnyusi-spriyatime-shirshomu-zaluchennyu-mizhnarodnih-partneriv-do-reform-v-ukrayini-premyer-ministr

World Energy Outlook 2016 – Analysis - IEA. (б. д.). IEA. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2016

Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року, Постанова Кабінету Міністрів України № 179 (2021) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-п#Text

Дячук, О., Чепелєв, М., Подолець, Р., & Трипольська, Г. (2017). Перехід України на відновлювану енергетику до 2050 року. Вид-во ТОВ «АРТ КНИГА».

Прем’єр-міністр: Україна обрала стратегію «Європейського зеленого курсу». (2021, 5 лютого). Урядовий портал. https://www.kmu.gov.ua/news/premyer-ministr-ukrayina-obrala-strategiyu-yevropejskogo-zelenogo-kursu

Про схвалення Концепції Державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року, Постанова Кабінету Міністрів України № 1024 (2021) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1024-2021-п#Text

Про затвердження Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств, Постанова Кабінету Міністрів України № 939 (2020) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/939-97-п#Text

Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля, Постанова Кабінету Міністрів України № 391 (2021) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/391-98-п#Text

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Постанова Кабінету Міністрів України № 695 (2020) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-п#Text

Третьякова, С., & Аверина, Г. (Ред.). (2007). Доклад о состоянии окружающей среды в Донецкой области.

Через російську агресію 21 тис. км² в Україні забруднено мінами, - заступник голови Міноборони Петренко в ОБСЄ Джерело: https://censor.net/ua/n3195409. (2020, 14 травня). ЦЕНЗОР.НЕТ. https://censor.net/ua/news/3195409/cherez_rosiyisku_agresiyu_21_tys_km_v_ukrayini_zabrudneno_minamy_zastupnyk_golovy_minoborony_petrenko

Кодекс цивільного захисту України, Кодекс України № 5403-VI (2022) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text

Про охорону навколишнього природного середовища, Закон України № 1264-XII (2022) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text

Про зону надзвичайної екологічної ситуації, Закон України № 1908-III (2015) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1908-14#Text

Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy, Directive (2000) (European Union). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32000L0060

Про протимінну діяльність в Україні, Закон України № 2642-VIII (2021) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2642-19#Text

Кірін, Р.С. (2020). Техногенно-екологічна безпека постконфліктних територій: мілітаристська трансформація. Глобалізаційні виклики сучасності (с. 14–17). Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ.

Донецька обласна державна адміністрація. (2020). Екологічний паспорт Донецької області. https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/Донецька.pdf

Луганська обласна державна адміністрація. (2020). Екологічний паспорт регіону «Луганська область». https://mepr.gov.ua/files/docs/eco_passport/2019/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf

Про схвалення Концепції економічного розвитку Донецької та Луганської областей, Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1660-р (2020) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1660-2020-р#Text

Державна служба статистики України. (2020). Довкілля України 2019. http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/11/Dovk_19.pdf

Державна служба статистики України. (2014). Довкілля України 2013. https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2014/zb/11/Zb_Dovk_pdf.zip

Донецька обласна державна адміністрація. (2020). Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Донецькій області у 2019 році. http://ecology.donoda.gov.ua/stan-dovkillya/

Луганська обласна державна адміністрація. (2020). Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Луганській області у 2019 році. https://www.eco-lugansk.gov.ua/images/docs/Dopovid_pro_stan_navkolushnogo_prurod_seredov/Regionalna_dopovid_2019.pdf

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. (2021). Звіт про стратегічну екологічну оцінку Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року. https://minre.gov.ua/sites/default/files/field/file/seo_0.pdf

Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, Розпорядження Кабінету Міністрів України № 820-р (2020) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-р#Text

Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives, Directive (2008) (European Union). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32008L0098

Про управління відходами, Закон України № 2320-IX (2022) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20#Text

Трегуб, О.А. (2019). Адаптація законодавства про відходи до права Європейського Союзу в умовах становлення нової якості життя. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України, (21), 38–46.

Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року, Розпорядження Кабінету Міністрів України № 117-р (2020) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/117-2019-р#Text

Гірничий закон України, Закон України № 1127-XIV (2020) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-14#Text

Податковий кодекс України, Кодекс України № 2755-VI (2022) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

Державний класифікатор України «Класифікатор відходів ДК 005-96», Державний класифікатор № 89 (1996) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0089217-96#Text

Про затвердження переліків категорій, груп відходів і операцій поводження з відходами, Наказ № 24 (2015) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0024832-15#Text

Directive 2006/21/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the management of waste from extractive industries and amending Directive 2004/35/EC, Directive (2006) (European Union). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32006L0021

Омельяненко, Т.Л. (2013). Особливості імплементації Директиви 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної промисловості в Україні. Ефективна економіка, (11). http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_11_64

Trehub, O. (2020). Ways to Improve the Legal Framework of Mineral Waste Management in Ukraine. Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law, 24(3), 45–49.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року "Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації", Указ Президента України № 111/2021 (2021) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/111/2021#Text

Трегуб, О.А. (2019). Напрями вдосконалення законодавства про відходи в контексті відновлення та розвитку Донбасу. Економіко-правові засоби стимулюючого впливу на розвиток Донбасу (с. 59–76). НАН України, Інститут економіко-правових досліджень.

Published

2022-08-01

How to Cite

Кірін, Р., & Трегуб, О. (2022). ЕКОЛОГО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТ І РЕГІОНІВ В УМОВАХ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ. International Science Journal of Jurisprudence & Philosophy, 1(2), 74–94. Retrieved from https://isg-journal.com/isjjp/article/view/68