Liudmyla Polyvana

Associate Professor of Accounting and Auditing, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Ukraine

Research profile (Orcid, Google Scholar, Scopus authors, others):

Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=99kRZeEAAAAJ&hl=ru&oi=ao
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1204-9218
Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/G-6101-2017

Educational activities:

Teaches academic disciplines: “Complex systems of accounting automation”, “Management accounting”, “Accounting organization”, “Strategic accounting”, “Accounting automation”.

Research activities:

2010 – Ph.D. in accounting, analysis, and audit (according to kinds of economic activity). Defended thesis. Thesis topic: “Accounting and analysis of financial results of retail trade enterprises”.
2018 – responsible executor of the self-supporting topic: “Development a mechanism of accounting policy formation at the changing market conditions according to strategy and practice of the entity”.
Participation in research work of the Department of Accounting and Audit on theme: «Formation of directions and agro-industrial production efficiency increasing mechanisms at the conditions of globalization.
The area of scientific activity: accounting, automatization of accounting.

Publications:

  1. Бірченко Н., Полівана Л., Луценко О., Батюк Л. Дослідження факторів впливу на управління технологічними процесами сільськогосподарських підприємств (розшифровка: інформація як у списку літератури, вказані дані) 7-а Міжнародна конференція з моделювання, розвитку та стратегічного управління економічна система с.381-389. http: // orcid.org/0000-0002-7991-079X Advanced in Economics, Business and Managment Research, том 99.
  2. О.Луценко, Л.Поливава Державна підтримка інноваційної діяльності в сільському господарстві України. Інноваційні інструменти розвитку соціально-економічних систем. Серія монографій Факультет архітектури, цивільного будівництва та прикладного мистецтва, Катовіце, 2019р. Р. 71-78.
  3. Маренич Тетяна, Полівана Людмила. Узагальнення наукових підходів до визначення принципів управлінського обліку // Інноваційні інструменти розвитку соціально-економічних систем., Серія монографій Факультет архітектури, будівництва та прикладного мистецтва. Катовіцька технологічна школа. Монографія 25. Авторське право Wyzsza Szkola Techniczna w Katowicach. 2019. 269 с. Р. 253-257.
  4. Луценко О.А., Полівана Л.А., Полівана А.О. Аналіз страхового ринку України. Матеріали XVIII міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна наука, практика, суспільство», Бостон, США, 2020
  5. Луценко О.А., Полівана Л.А.Технологічний блокчейн в бухгалтерському обліку. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Основні напрямки удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції», присвяченої 90-річної з дня заснування Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (15 травня 2020 року), Україна, м . Харків. С.
  6. Луценко О.А., Поливана Л.А. Аудит в умовах застосування комп'ютерних технологій. Матеріали ІІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Основні напрями удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції».
  7. Луценко О.А., Поливана Л.А. Аналіз сучасного стану страхового ринку України. Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансування в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: Матеріали Міжнародної науково-практ. конф, присв. 20 річчя з дня заснування кафедри обліку та аудиту ХНТУСГ, у 2 ч. ХНТУСГ. –Х .: Стильна типографія. С.26-30.
  8. Полівана Л.А., Пацюк О.О. Гармонізований алгоритм дій у нормативному регулюванні бухгалтерського обліку. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Основні напрямки удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції», присвяченої 90-річної з дня заснування Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (15 травня 2020 року), Україна, м . Харків. С.