Characteristics and mechanical and technological properties of the soils of the Podillya and Polissya zone of Ukraine

Authors

DOI:

https://doi.org/10.46299/j.isjea.20220104.08

Keywords:

mechanical and technological properties, specific resistance, furrow length, angle of inclination of the relief of the field, working conditions of machines, land plot, analysis, soil

Abstract

The characteristics and mechanical and technological properties of the soils of the Podillya and Polissуa zone of Ukraine are substantiated. It was established that a change in the moisture content of loamy and clayey soils causes a change in specific resistance by 20-60%. An analysis of the granulometric composition of soils and types of soil formation was carried out. It was established that important technical and economic indicators of land plots are the length of the furrows and the angle of inclination of the topography of the field. The distribution of land plots according to the soil resistivity indicator and the length of the furrow, the angle of inclination of the field relief and the operating conditions of machine units are substantiated, and graphical dependencies are also given. The obtained results were implemented in the educational process of the Higher Educational Institution "Podillia State University" and included in the educational and methodological complex of the discipline "Mechanical and technological properties of agricultural materials". Further development of research on mechanical and technological properties of soils was obtained, which is important for planning technological maps of growing agricultural crops and further designing machines for soil cultivation.

References

Smahlii, O.F., Kardashov, A.T., Lytvak, P.V. ta in. (2006). Ahroekolohiia. Kyiv: Vyshcha osvita, 671.

Lotonenko, I.V., Lytvyniuk, R.S., Syniavin, V.D. (1998). Obrobitok gruntu dlia riznykh gruntovo-klimatychnykh zon Ukrainy: navch. Posibnyk. Kharkiv: Khark. derzh. ahrar. un-t im. V.V. Dokuchaieva. 54.

Polupan, N.I. (1988). Pochvyi Ukrainyi i povyishenie ih plodorodiya. Ekologiya, rejimyi, protsessyi, klassifikatsiya i genetiko-proizvodstvennyie aspektyi. Kyiv: Urojay, T. 1, 288.

Ilchenko, V.Iu., Nahirnyi, Yu.P. ta in. (1996). Mashynovykorystannia v zemlerobstvi. Kyiv: Urozhai, 384.

DSTU 3980-2000. Grunty. Fizyko-khimiia gruntiv: Terminy ta vyznachennia. (2000). Kyiv: Derzhstandart Ukrainy, 20.

Величко, В.А. (1999). Ґрунтовий покрив Українського Полісся як зонально обумовлений природний комплекс, його діагностика та класифікація. Харків: Інститут ґрунтознавства та агрохімії УААН, 21.

Medvediev, V.V., Bulyhin, S.Iu., Truskavetskyi, R.S., Laktionova, T.M. ta in. (1996). Suchasnyi stan zemel Ukrainy i zakhody dlia yoho polipshennia. Kyiv: Visnyk ahrarnoi nauky. Vyp. 12, 5 – 13.

Polupan, M.I., Solovei, V.B., Velychko, V.A., Kovalov, V.H. (1999). Rol hranulometrychnoho skladu v parametryzatsii ta yoho mistse v klasyfikatsii gruntiv. Kyiv: Visnyk ahrarnoi nauky. Vyp. 12, 17 – 22.

Savchenko, Yu.I. (1996). Rozvytku Polissia – derzhavnu prohramu. Kyiv: Visnyk ahrarnoi nauky. Vyp. 6, 67 – 70.

Nosko, B.S., Prister, B.S., Loboda, M.V. (1994). Dovidnyk z ahrokhimichnoho ta ahroekolohichnoho stanu gruntiv Ukrainy. Kyiv: Urozhai, 328.

Truskavetskyi, R.S. Ahroekolohichnyi stan gruntiv Polissia. (2000). Kyiv: Visnyk ahrarnoi nauky. Vyp. 8, 61 – 64.

Romanenko, G.A., Kashtanov, A.N. (1994). Landshaftnoe zemledelie. Voprosyi teorii, metodiki issledovaniy, proektirovaniya i agroekologicheskogo monitoringa landshaftnyih sistem zemledeliya. Moskva: RASHN, 91.

Nagorniy, N.N. (1994). Tehnologii i tehnicheskie sredstva pochvozaschitnogo konturno-meliorativnogo zemledeliya. Kiev: Urojay, 248.

Tarariko, O.H., Lobas, M.H. (1998). Normatyvy gruntozakhysnykh konturno-melioratyvnykh system zemlerobstva. Kyiv: Instytut ahroekolohii i biotekhnolohii UAAN, 158.

Strelchenko, V.P., Bovsunovskyi, A.M., Stetsiuk, O.P., Nalapko, M.V. (1999). Osoblyvosti prohramuvannia ahroekosystem Polissia. Kyiv: Visnyk ahrarnoi nauky. Vyp. 10, 21 – 24.

Strelchenko, V.P., Bovsunovskyi, A.M., Stetsiuk, O.P., Nalapko, M.V., Bredikhin, S.Iu. (2000). Vidtvorennia humusu v ahroekosystemakh Polissia. Kyiv: Visnyk ahrarnoi nauky. Vyp. 7, 9 – 13.

Melnyk, I.I., Hrechkosii, V.D., Marchenko, V.V. ta in. (2001). Optymizatsiia kompleksiv mashyn i struktury mashynnoho parku ta planuvannia tekhnichnoho servisu. Navch. posibnyk. Kyiv: Vydavnychyi tsentr NAU, 48.

Melnyk, I.I., Bondar, S.M. (2001). Analiz umov vykorystannia gruntoobrobnykh kompleksiv u zoni Polissia Ukrainy. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho ahrarnoho universytetu “ Mekhanizatsiia s/h. vyrobnytstva”. Kyiv: NAU. Tom 10, 131-138.

Zaiats, O.M. (1999). Sivozminy: teoretychni osnovy, proektuvannia ta osvoiennia. Kharkiv, 90.

Korchak, M.M. (2022). Analiz pokaznykiv obrobitku gruntu z ohliadu na vybir konstruktsii gruntoobrobnoi mashyny. Abstracts of XXX International Scientific and Practical Conference «The newest problems of science and ways to solve them», (02 – 05 August 2022), Helsinki, Finland, 251-257. ISBN – 979-8-88722-617-0, DOI – 10.46299/ISG.2022.1.30.

Korchak, M.M. (2022). Matematychnyi rozrakhunok enerhooshchadnoi tekhnolohii obrobitku gruntu. Abstracts of XXVI International Scientific and Practical Conference «Problems of science and practice, tasks and ways to solve them», (05 – 08 July 2022), Helsinki, Finland, 407-414. ISBN – 979-8-88722-621-7, DOI – 10.46299/ISG.2022.1.26.

Korchak, M.M. (2022). Metodyka provedennia eksperymentalnykh doslidzhen kombinovanoi mashyny. Abstracts of XXXI International Scientific and Practical Conference «Modern innovations and promising ways of development of culture and science», (09 – 12 August 2022), Boston, USA, 244-251. SBN – 979-8-88757-562-9, DOI – 10.46299/ISG.2022.1.31.

Korchak, M.M. (2022). Perspektyvy vykorystannia kombinovanykh ahrehativ dlia enerhooshchadnoho obrobitku gruntu. Abstracts of XXVII International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice», (12 – 15 July 2022), Prague, Czech Republic, 409-414. ISBN – 979-8-88722-622-4, DOI – 10.46299/ISG.2022.1.27.

Korchak, M.M. (2022). Planuvannia vidsiiuiuchoho eksperymentu podribniuvacha zalyshkiv kukurudzy. Abstracts of KhKhVIII International Scientific and Practical Conference «Science and practice, actual problems, innovations», (19 – 22 July 2022), Milan, Italy, 304-310. ISBN – 979-8-88722-623-1, DOI – 10.46299/ISG.2022.1.28.

Korchak, M.M. (2022). Rozrakhunok robochoho orhanu dlia zabezpechennia rozpodilu roslynnykh zalyshkiv / M.M. Korchak // Abstracts of XXXIII International Scientific and Practical Conference «Trends in the development of science in the modern world», (23 – 26 August 2022), Graz, Austria, 407-415. ISBN – 979-8-88757-546-9, DOI – 10.46299/ISG.2022.1.33.

Korchak, M.M. (2022). Obgruntuvannia sposobiv obrobitku gruntu. Abstracts of XXIX International Scientific and Practical Conference «Trends in science and practice of today», (26 – 29 July 2022), Stockholm, Sweden, 315-321. ISBN – 979-8-88722-624-8, DOI – 10.46299/ISG.2022.1.29.

Korchak, M.M. (2022). Rozrakhunok protsesu yakisnoho vyrivniuvannia poverkhni gruntu. Abstracts of KhKhV International Scientific and Practical Conference «Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them», (28 June – 01 July 2022), Athens, Greece, 549-558.

ISBN – 979-8-88680-823-0, DOI – 10.46299/ISG.2022.1.25.

Korchak, M.M. (2022). Obgruntuvannia parametriv dyskovoho robochoho orhanu dlia rozrizannia stebel kukurudzy. Abstracts of KhKhXIV International Scientific and Practical Conference «Problems of the development of modern science», 30 August – 02 September 2022), Madrid, Spain, 319-326. ISBN – 979-8-88796-818-6, DOI – 10.46299/ISG.2022.1.34.

Korchak, M. (2022). Substantiation of agrotechnical requirements for soil preparation for sowing grain crops. International Science Journal of Engineering & Agriculture. National Centre for Poland, Poland. Vol. 1 (3), 52-61. (ISSN: 2720-6319). https://isg-journal.com/isjea/article/view/15.

Korchak, M.M., Yermakov, S.V. (2007). Doslidzhennia kharakteru zasmichenosti polia lystostebelnymy ta korenevymy zalyshkamy pislia zbyrannia kukurudzy. Zbirnyk naukovykh prats Podilskoho derzhavnoho ahrarno-tekhnichnoho universytetu. Kamianets-Podilskyi, Vyp. 15, 498-504.

Korchak, M.M. (2009). Rozrobka kombinovanoho sposobu ta podribniuvacha dlia gruntu, zasmichenoho roslynnymy zalyshkamy. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu: Ahroinzhenerni doslidzhennia. Lvivskyi natsionalnyi ahrouniversytet, Vyp. 13, 155–163.

Korchak, M., Yermakov, S., Maisus, V., Oleksiyko, S., Pukas, V., Zavadskaya, I. (2020). Problems of field contamination when growing energy corn as monoculture. E3S Web of Conferences. Krynica, Poland. 6th International Conference – Renewable Energy Sources. Volume 154. ISSN: 2267-1242, https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015401009.

Sheichenko, V., Marynchenko, I., Dudnikov, I., Korchak, M. (2019). Development of technology for the hemp stalks preparation. Independent Journal of Management and Production.State agrarian and engineering university in Podilia. Vyp. 10, № 7, 687 –701. (ISSN: 2236-269Х).

Korchak, M., Yermakov, S., Hutsol, T., Burko, L., Tulej, W. (2021). Features of weediness of the field by root residues of corn. Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference. Rezekne, Latvia, Volume 1, 122 – 126.

DOI: 10.17770/etr2021vol1.6541.

Bliznjuk, O., Masalitina, N., Mezentseva, I., Novozhylova, T., Korchak, M. (2022). Development of safe technology of obtaining fatty acid monoglycerides using a new catalyst. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Volume 2, № 6 (116), 13 – 18.

DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.253655

Korchak, M., Bliznjuk, O., Nekrasov, S., Gavrish, T., Petrova, O., Shevchuk, N., Strikha, L., Kostyrkin, O., Semenov, E., Saveliev, D. (2022). Development of rational technology for sodium glyceroxide obtaining. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Volume 5, № 6 (119), 16 – 25. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.265087

Published

2022-10-01

How to Cite

Korchak, M. (2022). Characteristics and mechanical and technological properties of the soils of the Podillya and Polissya zone of Ukraine. International Science Journal of Engineering & Agriculture, 1(4), 92–101. https://doi.org/10.46299/j.isjea.20220104.08